Úvodní stránka » NOVINKY » Policejní pohádky

 P o l i c e j n í   p o h á d k y

Namísto vyučování policejní pohádky. Takovou formou strávily páteční dopoledne 10. 4. 2015 žáci 1. a 2. ročníku základní školy a děti mateřské školy. Až do jejich tříd je přijel seznámit s policejními pohádkami mluvčí frýdecko-místecké policie Vlastimil Starzyk.

Děti se seznámily s pohádkami jako „O ztracené Jitce" či „Jak Jaromírovi ubližovali špatní kamarádi a jak ho Oldřich zachránil". Dějem každého z příběhů provázel policista Honzík, na konci pohádky připomenul správné pravidlo spravedlivý soudce Přemysl.

„V knížce je celkem šestnáct pohádek a příběhů. Ty zahrnují časté protiprávní situace, do kterých se mohou děti dostat. Díky nim se dětem vhodnou formou přibližují zásady bezpečného chování či naopak je upozorňují, jakého jednání se mají vyvarovat," popsal policejní pohádkovou knížku pan Vlastimil Starzyk.

Dvěma výtisky této knihy byla škola i obdarována.

Fotky zde.