Úvodní stránka » NOVINKY » Pololetní turnaj - Turniej Półroczny


Pololetní turnaj - Turniej Półroczny


31. 1. 2013 miały nasze dzieciaki wspaniałą możliwość ochłonąć z emocji po otrzymyniu świadectw półrocznych.

Obie części szkoły zebrały się w tym celu do sali gimnastycznej, by zmierzyć swe siły w turnieju w dwa ognie.


Děti bojovaly ve 3 třech kategoriích :

I kategorie (1. a 2. ročník)

II kategorie (3. ročník)

III kategorie (4. a 5. ročník).

Po vypjatém boji si děti pochutnaly na sladké odměně.