Úvodní stránka » NOVINKY » Popołudnie muzyczne

Popołudnie muzyczne

24.6.2019 w godzinach popołudniowych pani Danusia Sławińska zorganizowała dla rodziców, krewnych i innych gości przegląd talentów muzycznych. Jej wychowankowie zaprezentowali swe umiejętności i podziękowali pani Danusi za całoroczną opiekę i naukę.