Úvodní stránka » NOVINKY » Přerušení provozu MŠ

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydávám  rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy organizace Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace. Provoz mateřské školy bude přerušen ve čtvrtek 2. 2. 2017 od 12:30 do pátku 10. 2. 2017 včetně, tj. v době pololetních a jarních prázdnin základní školy. Důvodem přerušení provozu je reklamační řízení stavebních prací již proběhlé rekonstrukce prostor mateřské školy. Vyžádají si to opodstatněné důvody, může být přerušení provozu prodlouženo.

 

 

V Košařiskách dne 26. 1. 2017


PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy