Úvodní stránka » NOVINKY » Kladně vyřízené žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013.

V souladu s §45 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

CZS002; CZS003; CZS004; CZS005; CZS006; CZS007; CZS008

PZS002; PZS003; PZS005; PZS006; PZS007; PZS008