Úvodní stránka » NOVINKY » Projekt Ekopolis

Žáky 5. ročníku jsme zapojili do nového envoromentálního projektu.

Žáci budou ve vyučování vlastivědy postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí, tj. obce Košařiska či Milíkova.

Držme ji tedy palce, ať jsou úspěšní!!!