Úvodní stránka » NOVINKY » Projekt "Vzdělávání v Košařiskách"

  

V předkládání žádostí do grantové výzvy Operčního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - IP oblasti podpory 1.4 Počáteční vzdělávání jsme získali částku 504 691,- Kč na nový  dvouletý projekt s názvem Vzdělávání v Košařiskách.

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek (DUM - digitálních učebních pomůcek) a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

 

 

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.