Úvodní stránka » NOVINKY » První den ve školce

První den ve školce

Přestože se škola pomalu dostává po částečné rekonstrukci do svého normálu, děti z mateřské školy k nám již dnes mohly zavítat.

A jak probíhal tento jejich první den v mateřské škole?

Nejdříve se všechny děti vzájemně představily a každé dítě dostalo svou značku. Všechny své věci si tedy děti odkládají na tuto značku a poté je tam i hledají. Děti se seznámily s třídou, hračkami a místem, kde si budou hrát, kreslit, číst a také s ostatními prostory a příslušenstvím mateřské školy. S každým dítětem a s jeho rodiči si paní učitelka popovídala. Dětem byly popsány činnosti, které budou ve školce společně dělat, co nového se ve školce naučí aj. Dále jim byla ukázána zahrada, kde si budou společně hrát. Paní učitelky nezapomněly děti upozornit na pravidla týkající se pobytu a her na školní zahradě.