Úvodní stránka » NOVINKY » Recyklace hrou

Recyklace hrou

 Stejně jako v loňském školním roce i letos se naši žáci v rámci projektu Recyklohraní zúčastnili výjezdního programu Recyklace hrou. Prohloubili si poznatky o třídění odpadu, měli možnost rozebrat počítač, baterii nebo pračku a zjistit, z čeho jsou vyrobeny a jak se s nimi ve sběrném dvoře dále nakládá. Jsme rádi, že naši žáci mají zájem o třídění odpadu a přispívají ke zlepšení životního prostředí.

FOTO