Úvodní stránka » NOVINKY » Recyklohraní hrou


V pondělí 5. 1. 2015 za námi přijeli lektoři ze školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt pod záštitou MŠMT, který spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadu.
Naše škola je účastníkem tohoto programu od jeho prvopočátku. Tento rok si pro nás autoři připravili výjezdní program Recyklace hrou jako odměnu za naši aktivitu v projektu. Děti se hravou formou seznámily s pravidly třídění a připomněly si, do jakých kontejnerů vyřazené věci patří. Ve skupinkách rozebraly počítač, baterii, lampičku a pračku, zjistily, z jakých dalších částí se skládají a jak se s nimi po roztřídění nakládá. Zajímavým zjištěním bylo, že i my můžeme tak trochu přispět na výrobu třeba dresů pro hokejisty. Jak? Sběrem PET lahví. Na výrobu jednoho dresu hráče je totiž potřeba 17 PET lahví.


Fotogalerie zde