Úvodní stránka » NOVINKY » Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

 

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuji z organizačních
a technických důvodů 
  

dne 27. června 2014 ředitelské volno  

pro žáky Základní školy a Mateřská školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska,
příspěvkové organizace.

  Mateřská škola, školní družina a školní jídelna bude v tento den uzavřena.

 Školní rok 2013/2014 bude ukončen ve čtvrtek 26. června 2014.

 

 V Košařiskách dne 5. června 2014 

 

PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy