Úvodní stránka » NOVINKY » Ředitelské volno

O Z N Á M E N Í

 

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z důvodu přerušení dodávky elektrické energie

 

ve dnech 15. a 25. dubna 2016 dny volna (ředitelské volno)

 

pro žáky Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace.

 

V mateřské škole, školní družině a školní jídelně bude v tyto dny přerušen provoz.


 V Košařiskách dne 31. března 2016 

 

PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy

Pozn.

Již vyhlášený zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/2017 dne 25. dubna 2016 proběhne na sekretariátu školy beze změn.