Úvodní stránka » NOVINKY » Rodičovský příspěvek i na dítě v mateřské škole

Rodičovský příspěvek i na dítě v mateřské škole

Čerpání rodičovského příspěvku upravuje novela zákona o státní sociální podpoře. Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši. Rodič se může rozhodnout, jestli bude čerpat příspěvek postaru nebo podle nové právní úpravy od 1. ledna 2012. Obecně však platí podmínka, že pokud rodič setrvá ve variantě pobírání rodičovského příspěvku podle staré právní úpravy k 31.12.2011, platí pro něj tato úprava jako celek, tedy i se sledováním omezené docházky dítěte do předškolního zařízení po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku. Pokud však rodič přejde na novou právní úpravu platnou od 1. ledna 2012, vztahuje se na něho ustanovení o nesledování návštěvy předškolního zařízení u dětí starších 2 let věku. O tuto změnu rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy musí rodič písemně požádat. Možnost výběru délky čerpání rodičovského příspěvku je zachována i při plynulém navázání rodičovské dovolené s dalším potomkem.

Novela zákona tedy nově přináší:

U dětí starších než dva roky se ruší omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou docházky do předškolních zařízení, ale jen za předpokladu, že rodič přejde na novou právní úpravu. Nadále však zůstavá zachováno ve školském zákoně, že mateřská škola se zřizuje pro dětí od tří let věku. Ředitel mateřské školy po posouzení materiálně-technických a personálních podmínek školy může povolit vyjímku a příjmout do volné kapacity k předškolnímu vzdělávání i dítě dvouleté.

U dětí mladších než dva roky se zavádí jednotné konto 46 hodin měsíčně jako doba, po kterou je možné umístit dítě v zařízení pro děti, aniž by rodič ztratil nárok na příspěvek. Tímto zařízení se však nemyslí mateřská škola.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.mpsv.cz.