Úvodní stránka » NOVINKY » Sběr elektroodpadu

I tímto způsobem mohou rodiče přispět k výchovněvzdělávacímu procesu školy.  V pátek 29. a v sobotu 30. dubna bylo shromážděno u školy ohromné množství vysloužilých elektrospotřebičů, např. televizorů, počítačových monitorů, ledniček, praček aj. Předpokládáme asi kolem 700 kg, přesnější údaj se dozvíme dodatečně. Všechny tyto spotřebiče budou odvezeny k recyklaci prostřednictvím progjektu Recyklohraní. Škola za ně získá body, jež budou po určité době směněny za učební pomůcky. Děkujeme všem, kteří se akce účastnili a elektroodpad ke škole přivezli.