Úvodní stránka » NOVINKY » Seznam přijatých dětí do MŠ pro šk. r. 2013/2014

Ředitel

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska zveřejňuje seznam kladně vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014.

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění se vyhovuje žádostem s těmito registračními čísly:

  

MS04/13; MS06/13; MS08/13; MS09/13; MS11/13; MS15/13; MS16/13; MS17/13; MS21/13

 

 

V Košařiskách dne 2. května 2013  

Mgr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

Pozn.

Prosíme rodiče těchto přijatých dětí, aby si v mateřské škole v průběhu měsíce června vyzvedli evidenční list dítěte a nechali ho potvrdit dětským lékařem.

Rodičům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí z kapacitních důvodů osobně doručeno. Uvolní-li se místo v průběhu školního roku, budeme je kontaktovat.