Úvodní stránka » NOVINKY » Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Szanowni Rodzice,

Od 14.10. do 23.10. 2020 dle nařízení vlády škola přechází na distanční výuku, pak od 26.10.2020 navazují podzimní prázdniny do 1.11.2020.

Provoz je do 23.10.2020 beze změn. Od 26.-30.10. z organizačních důvodů provoz přerušen.

Všichni žáci obdrželi své emailové adresy. Pro komunikaci mezi školou a rodiči jsme zvoli jednotnou komunikační platformu: email, který žáci obdrželi a pro distanční výuku Google Classroom, kde žákům budou zadávány úkoly, Google Meet (pro on-line výuku).

Distanční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu. Žáci budou informování svým třídním učitelem (distančně se nebude vyučovat Tv, Hv, Vv, Pč)

Informace MŠMT, které škola obdržela pro vzdělávání distančním způsobem

Systém distančního vyučování: distanční výuka je povinná.

 Absence: absence při distanční výuce je posuzována podle zapojení do vzdělávání,  zda - li žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 

Stravování: nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

 

Opatření MŠMT zde.