Úvodní stránka » NOVINKY » Školákem nanečisto

I v letošním školním roce jsme dali možnost našim předškolákům, aby si před zápisy do 1. třídy vyzkoušeli roli žáků základní školy. V pátek 27. 1. si pan ředitel vyzvedl předškoláky z polské třídy mateřské školy a v pondělí 30. 1. pak i předškoláky z české třídy mateřské školy. Obě skupinky dětí zavedl do tříd základní školy. Děti tak mohly zasednout do lavic k svým kamarádům tj. žákům a plnit zadání paní učitelek.  Spolu tak poznávali barvy, čísla, geometrické tvary, psali na tabuli a povídali si třeba o zvířátkách. Nakonec všechny předškoláky ředitel pochválil. Hlavně za to, že už jsou zběhlí v tolika dovednostech, znalostech a návycích. Poznamenal, že z nich určitě budou úspěšní prvňáci.