Úvodní stránka » Školská rada

 

 

Š K O L S K Á   R A D A

 

Alina Koždoňová - zástupce zřizovatele, předsedkyně ŠR

Roman Sikora - zástupce rodičů

Mgr. Silvie Lisztwanová - zástupce ped. pracovníků