Úvodní stránka » NOVINKY » Soutěž s panem Popelou

Soutěž s panem Popelou“

Škola se opět přihlásila do soutěže ve sběru netříděného papíru.

"Soutěž s panem Popelou" je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát ji možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.“

Vyzýváme rodiče, aby se se svými dětmi do soutěže zapojili.

Do školy v termínu od 26.4. do 29.4. 2011 noste svázané,  váhou a jménem dítěte označené balíky.

 

Získané finanční prostředky budou použity ve prospěch odměnění dětí.