Úvodní stránka » NOVINKY » Testování žáků 5. ročníku

V průběhu měsíce května proběhlo v naší základní škole celostátní testování znalostí žáků 5. ročníku. 

Žáci byli testováni z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Naši páťáci dosáhli nadprůměrných výsledků ve všech sledovaných oblastech. Pokud jde o průměrnou úspěšnost v určitém předmětu, dopadla nejlépe angličtina, pak čestina a nakonec matematika. Celkový průměr úspěšnosti v testu z anglického jazyka  je 96% a v českém jazyce je 92%. Zajímavé jsou výsledky i v matematice. Pokud jde o úspěšnost v testu, je v porovnání s ostatními oblastmi pouze 81 %, což bylo dáno opravdu velkou náročností testu. Ale i v matematice se škola umístila vysoce nad republikovým průměrem. Naši žáci se v testování umístili ve skupině nejúspěšnějších žáků.
Rodiče testovaných žáků si mohou vysledky prohlédnout na https://portal.niqes.cz/vysledky/. Každý žák obdržel své přihlašovací údaje.


Anglický jazyk

Průměrná úspěšnost žáků školy: 96%


  0% - 20% -> 0,16% (104)
  21% - 40% -> 0,23% (148)
  41% - 60% -> 4,08% (2671)
  61% - 80% -> 58,59% (38390)
  81% - 100% -> 36,95% (24213)

Český jazyk

Průměrná úspěšnost žáků školy: 92%


  0% - 20% -> 0,01% (4)
  21% - 40% -> 0,18% (129)
  41% - 60% -> 9,70% (6831)
  61% - 80% -> 79,45% (55933)
  81% - 100% -> 10,66% (7507)

Matematika

Průměrná úspěšnost žáků školy: 81%


  0% - 20% -> 0,05% (33)
  21% - 40% -> 9,05% (6363)
  41% - 60% -> 69,45% (48812)
  61% - 80% -> 20,68% (14537)
  81% - 100% -> 0,77% (538)
Pozn.
V závorce uveden počet žáků ČR.