Úvodní stránka » NOVINKY » Úklid kolem školy

Úklid kolem školy

Ekologický týden ve sběru starého papíru, starých elektrospotřebičů a plnění úkolů v rámci projektu Recyklohraní žáci základní školy ukončili úklidem kolem školy. Za body nasbírané v Recyklohraní budou žákům zakoupeny odměny.