Úvodní stránka » NOVINKY » Ukončení školního roku - zakończenie roku szkolnego


Ukončení školního roku – zakończenie roku szkolnego

2012-2013

 

 Poslední den školního roku 28. června je tady.
Všechna vysvědčení jsou rozdána, poslední kytičky předány, naposledy zazvonil školní zvonek. Žáci mohli opustit školu, vždyť začínají dlouho očekávané prázdniny!

 Przed uroczystym rozdaniem świadectw wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie nasz Pan Dyrektor Mgr. Dalibor Pyszko podsumował trudy i wysiłki prowadzące do sukcesów na polu naukowym, sportowym i artystycznym... a sukcesów było niemało.

Hostem naší slavnosti byl také pan starosta obce Ing. František Kufa, který ve svém proslovu ocenil největší úspěchy žáků naší školy a odměnil je symbolickými dárky a také popřál všem malým i velkým pohodové prázdniny.

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání v novém školním roce 2013- 2014

Życzymy wszystkim wakacji pełnych miłych wrażeń i przygód i cieszymy się na spotkanie w nowym roku szkolnym   2013 - 2014