Úvodní stránka » NOVINKY » Velikonoce v MŠ


Velikonoce v mateřské škole – Wielkanoc w przedszkolu

 Przedszkolaki  miały okazję poznać zwyczaje i tradycje wielkanocne. Dzieci malowały  kolorowe pisanki, robiły kurczaczki i zajączki wielkanocne. Siały także rzeżuchę oraz owies.                   

Dzieci poznały też wiersze, piosenki, inscenizacje o tematyce wielkanocnej. Pieczenie baranka wielkanocnego oraz również tradycje, które dzieci doskonale znały i chętnie o nich opowiadały.

Przed wielkanocnym śniadaniem odbyła się uroczystość pod hasłem „Muzyczna Wielkanoc”. Każda z grup przedszkolnych zaprezentowała swoje umiejętności taneczne oraz wzięły udział w  zabawach przy muzyce.

Letošní jaro připomínalo počasím spíše Vánoce. Ani sníh, vánice, studený vítr nás v mateřské škole neodradil od příprav na velikonoční svátky. V prostorách MŠ probíhalo seznamování s tradicemi a zvyky, které k nim patří.

Děti vyráběly velikonoční dekorace, které si odnášely domů s cílem vyzdobit velikonoční stůl či jen tak potěšit.

Velmi děkujeme našim kuchařkám za upečení velikonočních beránků k velikonoční snídani - svačině.

Fotky zde.