Úvodní stránka » NOVINKY » Velikonoční snídaně

Velikonoční snídaně

 

Poslední vyučovací den před velikonočními prázdninami jsme prožili v naší škole slavnostně. Po první vyučovací hodině  se všichni žáci české i polské ZŠ sešli na symbolické velikonoční svačině.

U stolu plného pečených beránků, zajíčků a jiných dobrot, které připravila paní učitelka Kleisová, jsme si povídali o tradici Velikonoc a významu jejich symbolů.

 

V rámci velikonoční dílničky, kterou vedla paní učitelka Lisztwanová si mohly děti vyrobit velikonoční přání. 

 

Jak jsme již psali, byla v minulých dnech vyhlášena soutěž O nejhezčí kraslici. Vybrat tu nejhezčí nebylo opravdu snadné. Děti české i polské MŠ a ZŠ nakonec rozhodly takto:

 

1. místo           Eva Haratyková, 1.roč.

2. místo           Vojtěch Czeczotka, 5.roč.

3. místo           David Tacina, 1.roč.

                        Vojtěch a Michal Sikorovi,5.a 2.roč.

 

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem, kteří projevili soutěžního ducha, a tak ozdobili svými krásnými výrobky naši velikonoční výstavku.

Děkujeme také  paní Haratykové za upečení velikonočního beránka a panu Sikorovi za upletení pomlázky.