Úvodní stránka » NOVINKY » Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků základní školy,

v prosinci 2016 končí funkční období člena Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků základní školy. 

Pokud máte zájem o členství ve školské radě, je třeba podat kandidaturu do 30. 11. 2016 v kanceláři ředitele školy.  Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí.

Volby do školské rady se pak uskuteční v pátek 16. 12. 2016 od 7:00 do 16:00 v sekretariátu školy.

 

V Košařiskách dne 4. listopadu 2016


 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy