Úvodní stránka » NOVINKY » Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v prosinci 2013 končí funkční období člena Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých dětí. 

Pokud máte zájem o členství ve školské radě, je třeba podat kandidaturu dne 19. 11. 2013 v době od 13:00 do 17:00 v kanceláři ředitele školy.  Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí.

Volby do školské rady se pak uskuteční v pátek 13. 12. 2013 od 7:30 do 17:00.

 

V Košařiskách dne 12. listopadu 2013

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy