Úvodní stránka » NOVINKY » Volby do ŠKOLSKÉ RADY - oznámení

Vážení Rodiče,

na základě voleb člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků Zakladní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace, které byly vyhlášeny ředitelkou školy Mgr. Łucji Gill podle ustanovení  § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a dle volebního řádu školské rady Vás informuji o výsledcích:

Volba proběhla dne 23.9.2019 od 7:00 do  15:45 h tajným hlasováním na sekreteriátu školy.

Do volební urny bylo oprávněnými osobami vhozeno celkem 19 volebních lístků.

Přehled výsledků voleb do školské rady za zákonné zástupce:

 1. Ing. Monika Bojková - počet hlasů: 0

2. David Cieslar            - počet hlasů: 8

  3. Mgr. Petra Labajová  - počet hlasů: 3

4. Roman Sikora           - počet hlasů: 8

Na základě výsledků hlasování dle Volebního řádu školské rady, za členy školské rady, v počtu odpovídajícím volným mandátům, jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počty hlasů. V případě rovností hlasů rozhoduje los. Ostatní kandidáti se považují za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů.

Za přítomnosti volební komise ve složení: Mgr. Jana Wrzecionková, Mgr. Maria Kajfosz, Mgr. Łucja Gill, bude rozhodnuto formou losování.

Výsledky voleb budou zveřejněny v odpoledních hodinách na stránkach školy a v tištěné podobě na vstupních dveřích Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska.