Úvodní stránka » NOVINKY » Volby - ŠKOLSKÁ RADA

Vážení rodiče (zákonní zástupci) nezletilých žáků,

 v srpnu 2019 skončilo funkční období člena Školské rady Základní školy a Mateřské školy, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Košařiska, příspěvkové organizace, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků. Byli bychom velmi rádi, kdyby jste byli ochotni pracovat ve školské radě a podílet se tím na správě naší školy. Členství ve školské radě je tříleté.

Pokud máte zájem o členství ve školské radě nebo víte o vhodném kandidátu, je třeba podat kandidaturu, a to písemnou formou na adresu školy, popřípadě osobně v kanceláři školy, nejpozději však do 16.9. 2019 do 15:00 hodin. Součástí kandidatury je prohlášení navrhovaného kandidáta o tom, že s kandidaturou souhlasí.

Volby do školské rady se uskuteční v pondělí 23. Záři 2019 od 7:00 do 16:00 v kanceláři školy.

  

V Košařiskách dne 21.srpna 2019 

                                                                                                                                         Mgr. Łucja Gill

                                                                                                                                         ředitelka školy