Úvodní stránka » NOVINKY » Výsledek dotazníkového šetření v mateřské škole

Milí rodiče,

ještě jednou Vám děkujeme za vyplnění dotazníku a zde předkládáme výsledky. Byli jsme velmi potěšeni, že jste s mateřskou školou, kterou Vaše dítě navštěvuje, veskrze spokojeni. Nad podněty, které z Vašich odpovědí vyplynuly, se samozřejmě zamyslíme a budeme se je snažit zrealizovat.

Procentuální výsledky:

 

1)

Vyhovuje Vám délka provozu naší mateřské školy? Pokud ne, navrhněte jinou.

Varianta

 

%

1) ano

 

40%

2) spíše ano

 

15%

3) spíše ne

 

20%

4) ne

 

25%

2)

Myslíte si, že máte dostatek informací o režimu a dění v mateřské škole?

Varianta

 

%

1) ano

 

70%

2) spíše ano

 

30%

3) spíše ne

 

0%

4) ne

 

0%

3)

Pokládáte počet akcí pro rodiče a děti za dostatečný? Pokud ne, navrhněte další akce.

Varianta

 

%

1) ano

 

94.74%

2) spíše ano

 

5.26%

3) spíše ne

 

0%

4) ne

 

0%

4)

Vyhovují Vám informace z dění mateřské školy na nástěnkách nebo na internetu?

Varianta

 

%

1) preferuji nástěnku

 

36.84%

2) preferuji internet

 

10.53%

3) obojí

 

52.63%

4) jiná možnost

 

0%

5)

Jste spokojeni s nabídkou doplňkových aktivit v mateřské škole (angličtina, plavání atd.)? Pokud ne, navrhněte další.

Varianta

 

%

1) ano

 

70%

2) spíše ano

 

20%

3) spíše ne

 

5%

4) ne

 

5%

6)

Sledujete internetové stránky naší školy?

Varianta

 

%

1) ano

 

85%

2) občas

 

15%

3) vůbec

 

0%

7)

Jak jste spokojeni s přístupem učitelek k vašemu dítěti? Máte k nim důvěru? Pokud ne, konkretizujte a doplňte komentářem.

Varianta

 

%

1) ano

 

80%

2) spíše ano

 

20%

3) spíše ne

 

0%

4) ne

 

0%

8)

Je školní jídelníček podle vašich představ dost kvalitní a naplňuje vaše představy o zdravé výživě? Odpověď můžete doplnit komentářem.

Varianta

 

%

1) ano

 

45.45%

2) spíše ano

 

31.82%

3) spíše ne

 

22.73%

4) ne

 

0%

9)

Jste spokojeni s vybavením mateřské školy tj. pomůckami a hračkami? Pokud ne, co byste doplnili.

Varianta

 

%

1) ano

 

89.47%

2) spíše ano

 

10.53%

3) spíše ne

 

0%

4) ne

 

0%

10)

 Máte zájem se podílet na dění v mateřské škole?

Varianta

 

%

1) ano

 

84.21%

2) ne

 

15.79%

11)

Máte zájem spolupracovat s učitelkami při tvorbě  školního vzdělávacího programu?

Varianta

 

%

1) ano

 

55%

2) spíše ano

 

20%

3) spíše ne

 

20%

4) ne

 

5%

Celkem odpovědělo 19 respondentů