Úvodní stránka » NOVINKY » Výsledky zápisu do MŠ pro šk. r. 2015/2016

Základní škola a Mateřské škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Čj. ZK/0083/2015

 Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016.

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl ředitel školy takto:

 

Registrační číslo
(číslo žádosti o přijetí)

Přijat(a) - nepřijat(a)

MS01/15

nepřijat(a)

MS02/15

přijat(a)

MS03/15

přijat(a)

MS04/15

přijat(a)

MS05/15

nepřijat(a)

MS06/15

přijat(a)

MS07/15

nepřijat(a)

MS08/15

nepřijat(a)

MS09/15

nepřijat(a)

MS10/15

přijat(a)

MS11/15

nepřijat(a)

MS12/15

nepřijat(a)

MS13/15

nepřijat(a)

 

V Košařiskách dne 5. května 2015

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy

Pozn.

Rodičům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předáno včetně originálu evidenčního listu.