Úvodní stránka » NOVINKY » Výuka angličtiny

Výuka angličtiny

        

Na naší škole chceme, aby výuka angličtiny byla nejen co nejefektivnější, ale také pro žáky zábavná. Důležité je i to, aby od prvních okamžiků poznali, že jazyk je prostředkem komunikace mezi lidmi.

Na mnoha školách zavedli výuku angličtiny od první třídy, zpravidla jednu hodinu týdně. My tuto možnost ponecháváme na volbě rodičů.

Již v mateřské škole nabízíme výuku angličtiny prostřednictví členství v klubu Avalo, kde jsme pro naše děti vyjednali poloviční cenu (nejnižší cena výuky anglického jazyka v MŠ v regionu). Pro žáky 1. a 2. ročníku nabízíme zájmový útvar Angličtina pro nejmenší v rámci školní družiny. Od 3. ročníku pak májí u nás žáci vyuku anglického jazyka povinnou a od 4. ročníku jim díky dotace EU OP VK z projektu Vzdělávání v Košařiskách nabízíme i předmět Hrátky s angličtinou.

Navíc od příštího školního roku zavedeme pro žáky 5. ročníku výuku angličtiny metodou CLIL. Metoda spočívá v tom, že děti se učí anglicky ve více předmětech, každý den, nejprve formou tzv. "jazykových sprch" a později s použitím vět. To je podstatou metody CLIL. Využít jazyk každodenně, v praktických příkladech, nenásilně a při komunikaci o probíreném učivu.  Je to metoda velmi efektivní, navíc žáky baví a často se jejího použití sami dožadují. Největším přínosem pro ně je to, že sami pochopí, k čemu jazyk v životě mohou použít, což výrazným způsobem zvyšuje jejich motivaci k učení. Na druhém stupni ZŠ pak pomalu sami dokáží o učivu komunikovat i prostřednictvím cizího jazyka.