Úvodní stránka » NOVINKY » Zahájení školního roku - Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Zahájení školního roku - Rozpoczęcie roku szkolnego

2011-2012

 

W uroczystej atmosferze odbyło się w poniedziałek 5.9.2011 w sali gimnastycznej rozpoczęcie roku szkolnego. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów oraz satysfakcji w nabywaniu nowych wiadomości i doświadczeń.

Školní rok zahájili slavnostními projevy pan ředitel Mgr. Dalibor Pyszko a pan starosta obce Ing. František Kufa, kteří popřáli do nového školního roku všem žákům a zaměstnancům školy mnoho zdaru a úspěchů. Po projevech se děti rozešly do svých tříd. Přejeme všem žákům - a především prvňáčkům - aby se ve škole cítili příjemně a měli z radost z učení .