Úvodní stránka » NOVINKY » Zakončení školního roku – zakończenie roku szkolnego

Zakončení školního roku – zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Letní prázdniny jsou tady a školní lavice už zejí prázdnotou. Ale než jsme se vydali prožít si svá letní dobrodružství a užít si zaslouženého odpočinku, shromáždili jsme se v tělocvičně, kde jsme slavnostně zakončili letošní školní rok.

Hodnocení právě uplynulého školního roku se ujal pan ředitel PhDr. Dalibor Pyszko, který také ocenil nejlepší žáky školy pochvalou a věcnou odměnou. Poté jsme se přesunuli do svých tříd, kde třídní učitelé zhodnotili naši celoroční práci a rozdali vysvědčení.

Koniec roku szkolnego świętują nie tylko uczniowie, ale też przedszkolacy,  a niekórzy z nich po wakacjach zasiąda po raz pierwszy w ławkach szkolnych.

Pełni nowej wiedzy, przeżyć oraz doświadczeń rozpoczynamy upragnione wakacje. Życzymy wszystkim słonecznego lata i cieszymy się na spotkanie w nowym roku szkolnym 2016/2017.