Úvodní stránka » NOVINKY » Zakončení školního roku – zakończenie roku szkolnego

 

 

Zakončení školního roku – zakończenie roku szkolnego

 

 Poslední den školního roku 29. června jdou žáci a žákyně do školy s pochopitelnou radostí. Někteří (především ti menší) se těší na vytouženou a zaslouženou odměnu za své celoroční školní snažení v podobě vysvědčení. Jiní mají radost, že je čekají dvouměsíční prázdniny plné pohody, legrace a relaxace.

Przed uroczystym rozdaniem świadectw wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie nasz Pan Dyrektor Mgr. Dalibor Pyszko podsumował trudy i wysiłki prowadzące do sukcesów na polu naukowym, sportowym i artystycznym... a sukcesów było niemało.

Hostem naší slavnosti byl také pan starosta obce Ing. František Kufa, který ve svém proslovu ocenil největší úspěchy žáků naší školy a popřál všem malým i velkým pohodové prázdniny.

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání v novém školním roce 2012-2013

Życzymy wszystkim udanych wakacji i cieszymy się na spotkanie w nowym roku szkolnym   2012-2013