Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace zve k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017, který se koná dne:

 1. 2. 2016 od 12:30 do 16:30. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4  školského zákona). Taktéž se dostaví zákonný zástupce s dítětem, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky pro letošní školní rok.

K zápisu si vezměte:

občanský průkaz zákonného zástupce

rodný list zapisovaného dítěte

Pro urychlení a komfort administrativního procesu zápisu budou v mateřské škole připraveny Zápisní listy. Prosíme o jejich pečlivé vyplnění a přinesení s sebou v den zápisu. Zápisní list lze také stáhnout zde. Žádost o přijetí včetně přidělení registračního čísla vyřídíte v den zápisu na sekretariátu školy. Po vyřízení povinné administrativy Vás sekretářka navede do příslušné třídy k ověření školní zralosti zapisovaného dítěte.

 

Těšíme se na setkání u zápisu. 

 

Nabízíme/proponujemy:

moderní vyučovací metody / nowoczesne metody nauczania (SFUMATO – splývavé čtení, matematika Prof. Hejného, I.N.S.E.R.T., prvky Montessori pedagogiky a další)

bohatý výběr kroužků a zájmových činností / wielki wybór zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań

účast v řadě projektů / udział w szeregu projektów