Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis dětí do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2013/2014

 

ZÁPIS PROBĚHNE 29.4.2013 OD 8:00-16:00 HODIN
K zápisu jsou registrovány děti věkově zralé, které dovrší k 1.9.2013 
3 roky.
Mladší děti jen ve výjimečných případech k doplnění volné kapacity.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy ke stažení zde.
Zákonní zástupci předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.
U zápisu není nutná účast dítěte.
Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo.
Seznam přijatých dětí pod registračním číslem bude vyvěšen na dveřích hlavního vchodu školy a na internetových stránkách školy.
Rodičům dle novely zákona 561/2004 Sb nebudou zasílána písemná rozhodnutí o přijetí.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno zákonným zástupcům nejpozději do 15 dnů od data zápisu.