Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Zapisy dzieci do 1. klasy szkoły podstawowej

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace zve k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání školního roku 2012/2013, který se koná ve středu 1. února 2012 v době od 12:00 do 17:00.

Zapisy odbędą się 1 lutego 2012 w czasie od 12:00 do 17:00. Serdecznie zapraszamy rodziców wraz ze swoimi pociechami. Prosimy uważnie przeczytać cenne uwagi poniżej.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.). K žádosti odkladu povinné školní docházky je nutné přinést s sebou doporučení pedagogicko psychologické porady a nově od 1. 1. 2012 i doporučení pediatra dítěte.

K zápisu si vezměte:

-          Občanský průkaz zákonného zástupce

-          Rodný list zapisovaného dítěte

Pro urychlení a komfort administrativního procesu zápisu budou předškolním dětem v mateřské škole rozdány zápisní lístky. Prosíme o pečlivé vyplnění a odevzdání u zápisu. Zápisní lístek lze také stáhnout zde a donést přímo k zápisu nebo jej vyplnit přímo na místě.

Při rozhodování, zda dítě zapsat právě do naší školy Vám může pomoci:

-  podporujeme moderní vyučovací metody, mimo jiné využití výpočetní a interaktivní techniky, včetně speciálních výukových programů 

-  nabízíme kvalifikovanou výuku cizích jazyků (zájmově již od 1. ročníku a povinně od 3. ročníku), od 4. ročníku také povinně volitelné předměty Informatika, Hrátky s angličtinou aj.

-  nabízíme žákům pomoc vlastního školního poradenského pracoviště (speciální pedagog, metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce)

- zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu, do výuky zařazujeme rozšířené pohybové aktivity

- vedeme žáky k uvědomělé ochraně životného prostředí a zapojujeme se do enviromentálních projektů (př. Recyklohraní)

- zapojujeme žáky do výchovně vzdělávacích a partnerských projektů (př. Comenius)

- organizujeme pro své pedagogy nadstandartní odborné a prožitkové vzdělávání

- zapojujeme žáky do života školy prostřednictvím tvorby vlastního školního časopisu, vlastních internetových stránek aj.

- účastníme se regionálních výukových a poznávacích projektů

- jsme rodinnou malotřídní školou s dlouholetou tradicí

 

Těšíme se na setkání u zápisu.

Kolektiv pedagogů a ostatních zaměstnanců školy