Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace zve k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2015/2016, který se koná dne:

 2. 2. 2015 od 12:30 do 16:30. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4  školského zákona). Výjimku tvoří zákonní zástupci, kteří již o odklad povinné školní docházky požádali a bylo jim vyhověno.

K zápisu si vezměte:

občanský průkaz zákonného zástupce

rodný list zapisovaného dítěte

Pro urychlení a komfort administrativního procesu zápisu budou v mateřské škole připraveny Zápisní listy. Prosíme o jejich pečlivé vyplnění a přinesení s sebou v den zápisu. Zápisní list lze také stáhnou zde.  

 

Těšíme se na setkání u zápisu. 

 

PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy