Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace zve k zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014, který se koná dne:

 4. 2. 2013 od 12:00 do 16:30. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4  školského zákona).

K zápisu si vezměte:

- občanský průkaz zákonného zástupce

rodný list zapisovaného dítěte

Pro urychlení a komfort administrativního procesu zápisu budou v mateřské škole připraveny Zápisní lístky. Prosíme o jejich pečlivé vyplnění a přinesení s sebou v den zápisu. Zápisní lístek lze také stáhnou zde.  

 

Těšíme se na setkání u zápisu.