Úvodní stránka » NOVINKY » Zápis do MŠ - Zapisy do Przedszkola

Zápis do MŠ

pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s korona virem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zákonný zástupce je povinen doložit následující dokumenty:

 1. Žádost o přijetí do MŠ
 2. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 3. Doložení kopie očkovacího průkazu                                                                                                                                                                                                                                                                               Dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo po telefonické domluvě je možné je vyzvednout v ředitelně školy.                                                                                                                 

Žádost a čestné prohlášení budou moci rodiče odevzdávat buď:

 1. vložit do poštovní schránky školy
 2. dokumenty odeslat doporučeně poštou
 3. zaslat do datové schránky
 4. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu gill@zskosariska.cz
 5. osobní podání – po předchozí telefonické domluvě osobně odevzdat ve škole ve dnech 4., 6., 11. května 2020

Doložení řádného očkování dítěte: podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci není vhodné navštěvovat osobně dětského lékaře.  

Veškerou dokumentaci odevzdávejte v termínu od 2. do 16. května 2020

Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

 

Datová schránka:  qz7mh4w

 

Tel. kontakt:  776 041 999,  Mgr. Łucja Gill

Po ukončení mimořádných opatření s dětmi a rodiči, které nastoupí do MŠ, uspořádáme motivační část zápisu. 
:-) Těšíme se na Vás !!! :-)

Bez názvu.jpg

Zapisy do Przedszkola

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie oświadczenia Ministerstwa Edukacji, zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędą się zgodnie z przepisami prawa, ale bez udziału dzieci.

 

Potrzebne dokumenty do zapisu dziecka:

 1. Prośba - Žádost o přijetí do MŠ
 2. Zaświadczenie - čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 3. Kopia dokumentu szczepienia – očkovací průkaz

Dokumenty są załączone na stronach szkolnych lub można po wcześniejszej umowie telefonicznej odebrać w dyrekcji lub sekretariacie szkoły.

Wypełnione i podpisane dokumenty można oddać formą:

 1. włożyć do szkolnej skrzynki pocztowej
 2. wysłać pocztą
 3. wysłać formą „datové schránky“
 4. wysłać pocztą elektroniczną na adres gill@zskosariska.cz , ale tylko wtedy, gdy dysponujecie podpisem elektronicznym
 5. podpisane dokumenty dostarczyć osobiście do szkoły w terminach 4/ 6/ 11 maja 2020 lub po wcześniejszym uzgodnionym terminie

Dokument prawidłowego szczepienia dziecka:  zgodnie z § 50 ustawy o ochronie zdrowia publicznego przyjęcie dziecka do przedszkola wymaga spełnienia obowiązku regularnego szczepienia lub posiadania dowodu, że dziecko jest odporne na zakażenie lub nie może zostać poddane szczepieniu w celu stałego przeciwwskazania. Obowiązek ten nie dotyczy dziecka, które będzie pełniło obowiązkową edukację przedszkolną.

W obecnej sytuacji nie jest wskazane odwiedzanie lekarza – pediatry osobiście.

Wszystkie wypełnione dokumenty można oddać w terminie od 2 do 16 maja 2020

Adres szkoły:

Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace

Košařiska 70, 739 81

 „datová schránka“:  qz7mh4w

 Tel. kontakt:  776 041 999, Mgr. Łucja Gill

 

Po zakończeniu obecnej sytuacji pandemiologicznej, przedszkole zorganizuje spotkanie motywacyjne dla dzieci i rodziców.

 :-) Cieszymy się na Was!!! :-)

Dokumenty ke stažení