Úvodní stránka » NOVINKY » Zdravotní výchova trochu jinak

Integrovaná učebna biologie v Třinci – 1. pomoc

V průběhu měsíce února měly všechny třídy obou části školy v rámci projektu Místní akční plán II v ORP Třinec možnost navštívit IUB v třineckém DDM. V průběhu dopoledne se děti seznámily s nejdůležitějšími informacemi týkajícími se první pomoci. Prakticky si vyzkoušeli nejen jak pomoc přivolat, ale také jak se zachovat v mimořádných situacích.

Uczniowie wysłuchali interesującego interaktywnego wykładu pani prowadzącej, mogli też skorzystać z ciekawych pomocy edukacyjnych. Dodatkowo zapoznali się z urządzeniem AED (automatizovaný externí defibrilátor) i praktycznie wypróbowali jego działanie.

Děkujeme paní Žanetě Nohové za velmi zajímavá setkání

a Místnímu akčnímu plánu II v ORP Třinec za pomoc při organizaci.

hor_barva_cz.jpg