Úvodní stránka » NOVINKY » Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem, více než obvykle  se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy bude tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, zohledňovat.
Na základě vyhlášky 211/2020 Sb.  ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 stanovuje ředitelka školy  tento postup pro získávání podkladů pro hodnocení vzdělávání a vlastní hodnocení na vysvědčení.
1. POSTUP PRO PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ
 • Práci žáků v rámci vzdělávání na dálku hodnotit primárně slovně.
 • Práce, které jsou zaměřeny především na opakování dříve získaných vědomostí a jejich procvičování, je možno hodnotit známkou.
 • Slovně hodnotit dovednost žáků učit se samostatně a pracovat se zpětnou vazbou učitele.
2. DOPORUČENÍ  PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
 • Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (do 11.3.2020)
 • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku.
 • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávání formou školních skupin (po 25.5.2020)
 • Podpůrně hodnocení výsledků za první pololetí 2019/2020.
Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:
 • Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.
 • Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání a její výsledky.
 • Četbu související se zadanými úkoly.
 • Portfolia žáků, případně další podklady, které umožnily žákům sebehodnocení.
 • Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s nimi.
 • Zvládnutí komunikace s vyučujícími. 
3. PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Uplatní se stávající úprava o organizaci školního roku. Přesný postup pro předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní způsob a termíny budou zveřejněny na webových stránkách školy.