Školní družina – Świetlica szkolna

 

Miriam Bocková – vychovatelka

bockova@zskosariska.cz

Natalia Lachová – vychovatelka

natalia.lachova@zskosariska.cz

 Aneta Mazurová – vychovatelka 

mazurova@zskosariska.cz