Školní družina – Świetlica szkolna

Personální zajištění ŠD – ŚSz

Miriam Bocková – vychovatelka

bockova@zskosariska.cz

Natalia Lachová

natalia.lachova@zskosariska.cz

 Aneta Mazurová – vychovatelka 

mazurova@zskosariska.cz