Školní jídelna – Stołówka szkolna

Barbara Boszczyková, DiS. – vedoucí školní jídelny

tel.: 558 362 832

sekretariat@zskosariska.cz

Alena Mazurová – hlavní kuchařka

Marie Drongová – pomocná kuchařka