Školní jídelna – Stołówka szkolna

Urszula Sikorová – vedoucí školní jídelny

tel.: 558 362 832

ekonom@zskosariska.cz

Alena Mazurová – hlavní kuchařka

Marie Drongová – pomocná kuchařka