Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy.