Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole

Košařiska

depositphotos_85454834-stock-illustration-happy-little-kids-going-to (2)

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 – Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

Prázdniny se mílovými kroky blíží ke konci a my už se moc těšíme, až naše škola opět ožije dětským smíchem. Dovolte mi, prosím, abych Vás informovala o tom, jak bude vypadat zahájení školního roku 2021/2022.

MATEŘSKÁ ŠKOLA bude v plném provozu (tedy od 6:10 do 16:10) od středy 1.9.2021. Děti v mateřské škole nemusí používat roušky a nebudou ani testovány. Rodiče při vstupu do budovy školy prosíme o nasazení respirátoru a o omezení pobytu v budově na minimum. Prosíme také o zodpovědný přístup rodičů a sledování zdravotního stavu dítěte – v případě projevů infekčního onemocnění nesmí dítě do MŠ docházet. Děkujeme za pochopení.

ŠKOLNÍ DRUŽINA bude v provozu od čtvrtka 2.9.2021 (první školní den provoz přerušen).

ZÁKLADNÍ ŠKOLAžáci 1. ročníku přicházejí 1.9.2021 s nasazenou chirurgickou rouškou do školní jídelny, kde od 8:00 proběhne povinné testování. Po otestování se přesouvají do své třídy. Rodiče doprovázející prvňáčky (max. 2 osoby k jednomu dítěti) velmi prosíme, aby po celou dobu pobytu ve školní budově měli nasazen respirátor.  Žáci 2.-5. ročníku přicházejí 1.9.2021 s nasazenou chirurgickou rouškou přímo do své kmenové třídy, kde od 8:00 proběhne povinné testování žáků. Po vyhodnocení výsledků (pokud bude výsledek negativní) mohou děti ve třídách roušky odložit, povinné budou nadále ve všech společných prostorách školy. Od 8:30 proběhne slavnostní zahájení školního roku v zahradním altánu (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). První školní den bude zakončen v 9:30.

Testování proběhne dále v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. O případném dalším testování rozhodne následně ministerstvo zdravotnictví.

Kompletní informace a doporučení MŠMT můžete stáhnout zde: https://www.zsstity.cz/wp-content/uploads/M%C5%A0MT_Manu%C3%A1l-k-provozu-%C5%A1kol-a-testovan%C3%AD.pdf

Děkujeme za pochopení a dodržení všech pravidel.

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci,

wakacje szybko dobiegają końca a my z niecierpliwością oczekujemy powrotu dzieci do ławek szkolnych. Pozwolę sobie podać najważniejsze informacje o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022.

PRZEDSZKOLE od środy 1.9.2021 będzie otwarte w pełnym zakresie (od 6:10 do 16:10). Dzieci przedszkolne nie zakładają maseczek, nie będą też brały udziału w testowaniu. Bardzo prosimy rodziców oograniczenie czasu spędzonego w budynku szkoły do minimumoraz o założenie respiratora na cały czas. Bardzo też prosimy o śledzenie stanu zdrowia dziecka – dziecko z przejawami choroby nie może uczęszczać w zajęciach.

ŚWIETLICA SZKOLNA będzie czynna od czwartku 2.9.2021

SZKOŁA PODSTAWOWA – dzieci przychodzą 1.9.2021 prosto do swoich klas z założoną maseczką. Od godz. 8:00 dzieci w klasach wykonują obowiązkowe testy na obecność Covid-19. Jeżeli wynik będzie negatywny, mogą uczniowie w klasach zdjąć maseczki, natomiast powinny je nakładać we wszystkich wspólnych pomieszczeniach szkoły. Od godz. 8:30 uczniowie uczestniczą w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w altanie ogrodowym (w razie niesprzyjającej pogody w sali gimnastycznej). Zajęcia w pierwszym dniu szkoły trwają do godz. 9:30.

Testowanie uczniów odbędzie się jeszcze w poniedziałek 6 września oraz w czwartek 9 września. O ewent. kolejnym testowaniu zadecyduje Ministerstwo Zdrowia.

Komplet informacji Ministerstwa Szkolnictwa można przeczytać pod linkiem: https://www.zsstity.cz/wp-content/uploads/M%C5%A0MT_Manu%C3%A1l-k-provozu-%C5%A1kol-a-testovan%C3%AD.pdf

Dziękujemy za zrozumienie oraz przestrzeganie wszystkich zasad.

Sdílet příspěvek:

Přihlášení