Naše škola, nacházející se v malebném přírodním prostředí, nabízí jedinečné možnosti mimoškolního vyžití. České i polské oddělení školní družiny v úzké spolupráci nabízí našim žákům bohatou nabídku péče a vzdělávacích aktivit.

Lokalita:

Díky umístění školy v srdci přírody, obklopení malebnými lesy a útulnými rekreačními oblastmi, může být náš každodenní program obohacen o řadu venkovních aktivit, jako jsou procházky, výlety do lesa nebo hry na nedalekém hřišti. Máme k dispozici školní zahradu, kde se nachází prostorný útulný altán – ideální místo pro relaxaci a trávení času s přáteli, čtení knih nebo hraní deskových her.

Doba provozu školní družiny:

Školní družina je dostupná pro žáky v ranních (od 6:30) i odpoledních hodinách (do 16:00). 

Během letních školních prázdnin je letní školní družina v provozu v prvních dvou týdnech července, v čase od 6:30 do 15:30.
Činnost školní družiny a bohatá nabídka zájmových kroužků:

Ve školní družině klademe důraz na rozvoj a všestrannost. Proto nabízíme řadu atraktivních aktivit a akcí, které podporují fyzický, intelektuální a sociální rozvoj našich žáků. Mezi naše nabídky patří:

Sportovní aktivity: 

klademe velký důraz na aktivní životní styl a fyzický rozvoj našich žáků. Pravidelně proto pořádáme různé sportovní aktivity a akce, které mají za cíl nejen zlepšení fyzické kondice, ale také rozvoj sportovních dovedností, principů fair play a budování silných vazeb mezi účastníky. V rámci naší školní družiny můžeme nabídnout kromě sportovních her například taneční kroužek, kde se zájemci nejen učí tančit, ale také rozvíjejí koordinaci, vytrvalost, kreativitu a sebevědomí, což může být pro celkový vývoj dítěte velmi prospěšné. 

Umělecké aktivity: 

Pro kreativní duše nabízíme výtvarné a keramické dílny, které rozvíjejí představivost a umělecké dovednosti. Děti mohou rozvíjet své kulinářské, výtvarné a polytechnické dovednosti také v kroužku Šikovné ruce. Aktivity v tomto kroužku jsou určeny pro mladé kuchaře, kteří chtějí objevovat taje vaření, zdravé stravovací návyky a experimentovat s různými recepty, ale také pro mladé umělce, kteří rádi tvoří a kutí. 

Přírodovědné aktivity:

pořádáme výlety do lesa, přírodovědné a ekologické dílny, které učí děti úctě k přírodnímu prostředí. K rozvoji přírodovědných aktivit využíváme naši krásnou školní zahradu (pěstitelství, sadařství, zkoumání a objevování…). Kroužek Mladý záchranář nabízí dobrodružství pro malé vědce, kteří chtějí objevovat tajemství vědy prostřednictvím experimentů, pozorování a praktických zkušeností. V tomto kroužku mají žáci příležitost osvojit si klíčové dovednosti v oblasti záchrany a první pomoci. Během našich aktivit se dětí učí praktické techniky poskytování první pomoci v naléhavých situacích a rozvíjejí sebevědomí při rychlém rozhodování.

Matematické a logické aktivity: 

Prostřednictvím různých úkolů (řešení hádanek a hlavolamů, zajímavých her, soutěží, projektů, konstrukčních aktivit, základů programování a řešení problémů) mají děti možnost přátelským a angažujícím způsobem rozvíjet své matematické a logické dovednosti. 

Kroužek anglického jazyka: 

pro naše nejmladší žáky (1. a 2. ročník) máme lákavou nabídku výuky angličtiny. Naše výuka je založena na myšlence přirozeného osvojování jazyka, který
zohledňuje individuální potřeby a styly učení. Výuka je vedena dynamicky a interaktivně, skrze pohyb, hudbu, hry, zážitky, cílené komunikační aktivity, minidialogy, scénky, modelové situace atd.

Čtenářská gramotnost: 

čtení by mělo být zábavou, proto povzbuzujeme naše žáky k pěstování čtenářských návyků skrze čtení různorodých textů, odpovídajících jejich zájmům a čtenářské úrovni. Nabízíme žákům poslech s porozuměním, literární četbu, setkávání s autory nebo návštěvy místní knihovny. Škola disponuje velmi dobře vybavenou školní knihovnou.

Včelařský kroužek: 

v jeho rámci žáci poznávají fascinující svět včel, učí se o ekosystému a výrobě medu. Každoročně se také s úspěchem účastní včelařských soutěží.

Individuální doučování: 

poskytujeme pomoc žákům, kteří mají z různých důvodů učební problémy, nestačí tempu školního vyučování nebo dosahují slabších studijních výsledků. 

Výuka hudby: 

v budově školy působí také odloučené pracoviště Základní umělecké školy Jablunkov. Žáci tedy mohou rozvíjet své talenty prostřednictvím
výuky hry na klavír, kytaru, housle, flétnu, zpěv a také hudební nauky v době provozu školní družiny, bez nutnosti cestování na jiné místo.

Kromě stálé nabídky se v naší školní družině konají zajímavé tematické projekty, příležitostné akce, výstavy, kavárny, výlety, setkání se zajímavými osobnostmi a mnoho dalšího.

Pokud hledáte místo, kde vaše dítě bude mít možnost rozvíjet své zájmy, navazovat přátelství a trávit čas v přírodě, 
srdečně vás zveme do naší školní družiny!