Š K O L S K Á   R A D A

 

Alina Koždoňová – zástupce zřizovatele, předsedkyně ŠR

Roman Sikora – zástupce rodičů

Mgr. Silvie Lisztwanová – zástupce ped. pracovníků