Poslání mateřské školy – przedszkola

Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Poznávám svět kolem sebe“. Filozofie naší MŠ Pod stříškou vychází ze snahy přiblížit se životu ve ,,velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a  pomoci. Poskytuje dětem ochranu, bezpečí, pohodové a radostné prostředí. Také je učí chápat svět, myslet na své zdraví, vede je k svobodnému a samostatnému jednání podle demokratických zásad.

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení sjednocení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte a jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí.                                               

 

Nabízíme:

Metoda dobrého startu

Prvky Montessori

Logopedická prevence

Spolupráce s knihovnou Košařiska, Třinec

Práce s keramikou

Výlety po okolí, poznávání přírody

Divadlo  Český Těšín, Třinec

Lyžařský kurz

Výuka plavání

Individuální přístup, práce v malých skupinách

Rodinná atmosféra

Dvojjazyčnost

Heterogenní skupiny

 

 

 

                                                                                                                                     

   

Proponujemy:

Metoda  dobrego startu

Elementy Montessori

Profilaktyka logopedyczna

Współpraca z Biblioteką Koszarzyska, Trzyniec

Praca z ceramiką

 Wycieczki krajoznawcze i poznanie środowiska przyrodniczego

Teatr Czeski Cieszyn, Trzyniec

Kurs narciarski

Nauka pływania

Podejście indywidualne, praca w małej  grupie

Atmosfera rodzinna

Dwujęzyczność

Grupy mieszane wiekowo