Pedagogičtí pracovníci 

Mgr., Bc. Daniela Sławińska – ředitelka

reditelstvi@zskosariska.cz

Mgr. Dorota Koch – zástupce ředitele 

zastupce@zskosariska.cz

Mgr. Łucja Gill – učitelka

gill@zskosariska.cz

Mgr. Maria Kajfosz – učitelka

 kajfosz@zskosariska.cz

Mgr. Karina Kleisová – učitelka (MD)

kleisova@zskosariska.cz

Mgr. Silvie Lisztwanová – učitelka

lisztwanova@zskasariska.cz

Mgr. Jaromíra Olšarová – učitelka

jaromira.olsarova@zskosariska.cz

Anna Roszka  asistentka pedagoga

roszka@zskosariska.cz

Mgr. Jana Wrzecionková – učitelka

jana.wrzecionkova@zskosariska.cz

Andrea Klusová – učitelka MŠ

klusova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová – učitelka MŠ

husarova@zskosariska.cz 

Barbara Boszczyková, DiS. – učitelka MŠ

sekretariat@zskosariska.cz

Ing. Daniela Klusová – učitelka MŠ

daniela.klus@zskosariska.cz

Jana Cymorková – učitelka MŠ (MD)

cymorkova@zskosariska.cz

Miriam Bocková – vychovatelka

bockova@zskosariska.cz

 Aneta Mazurová – vychovatelka 

mazurova@zskosariska.cz

Natalia Lachová – vychovatelka

natalia.lachova@zskosariska.cz

 

Školní jídelna

Urszula Sikorová – ekonomka, vedoucí ŠJ

ekonom@zskosariska.cz

Alena Mazurová – hlavní kuchařka

Marie Drongová – pomocná kuchařka

 

Provozní pracovníci

Bronislava Walczaková – školnice

Jana Fiedorová – uklízečka