Pedagogičtí pracovníci 

Mgr., Bc. Daniela Sławińska – ředitelka

reditelstvi@zskosariska.cz

Mgr. Dorota Koch – zástupce ředitele 

zastupce@zskosariska.cz

Mgr. Maria Kajfosz – učitelka

 kajfosz@zskosariska.cz

Kateřina Karzelová, DiS. – učitelka

katerina.karzelova@zskosariska.cz

Mgr. Silvie Lisztwanová – učitelka

lisztwanova@zskasariska.cz

Anna Roszka  asistentka pedagoga

roszka@zskosariska.cz

Mgr. Jana Wrzecionková – učitelka

jana.wrzecionkova@zskosariska.cz

Mgr. Lucie Zwyrtková – učitelka

lucie.zwyrtkova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová – učitelka MŠ

husarova@zskosariska.cz 

Mgr. Karina Kleisová – učitelka MŠ

kleisova@zskosariska.cz

Jana Ottnerová – učitelka MŠ

jana.ottnerova@zskosariska.cz

Mgr. Barbara Pękała – učitelka MŠ

barbara.pekala@zskosariska.cz

Miriam Bocková – vychovatelka

bockova@zskosariska.cz

 Aneta Mazurová – vychovatelka 

mazurova@zskosariska.cz

Natalia Lachová – vychovatelka

natalia.lachova@zskosariska.cz

 

Školní jídelna

Urszula Sikorová – ekonomka, vedoucí ŠJ

ekonom@zskosariska.cz

Alena Mazurová – kuchařka

Marie Drongová – kuchařka

 

Provozní pracovníci

Bronislava Walczaková – školnice

Jana Fiedorová – uklízečka