Pedagogičtí pracovníci

Mgr., Bc. Daniela Sławińska – ředitelka

reditelstvi@zskosariska.cz

Mgr. Dorota Koch – zástupce ředitele 

zastupce@zskosariska.cz

Mgr. Maria Kajfosz – učitelka

 kajfosz@zskosariska.cz

Kateřina Karzelová, DiS. – učitelka

katerina.karzelova@zskosariska.cz

Mgr. Karina Kleisová – učitelka

kleisova@zskosariska.cz

Mgr. Silvie Lisztwanová – učitelka

lisztwanova@zskosariska.cz

Mgr. Jana Wrzecionková – učitelka

jana.wrzecionkova@zskosariska.cz

Mgr. Denisa Husarová – učitelka MŠ

husarova@zskosariska.cz 

Jana Ottnerová – učitelka MŠ

jana.ottnerova@zskosariska.cz

Mgr. Barbara Pękała – učitelka MŠ

barbara.pekala@zskosariska.cz

Danuše Banotová – učitelka MŠ

Miriam Bocková – vychovatelka

bockova@zskosariska.cz

 Aneta Mazurová – vychovatelka 

mazurova@zskosariska.cz

Irena Horáková – vychovatelka

irena.horakova@zskosariska.cz

Školní jídelna

Urszula Sikorová – ekonomka, vedoucí ŠJ

ekonom@zskosariska.cz

Alena Mazurová – kuchařka

Marie Drongová – kuchařka

Provozní pracovníci

Bronislava Walczaková – školnice

Jana Fiedorová – uklízečka